W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 rozporządzenia Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną dla klientów" przedstawiającą politykę KOLTEX BM Sp. z o.o. w Krakowie w zakresie realizacji celów RODO

Klauzula informacyjna dla klientów

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wg art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzanie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO" niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i ich pracowników (dalej łącznie zwanych jako
  "Klient") jest KOLTEX BM Sp. z o.o. działająca pod adresem: 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 45,
  zarejestrowana w KRS pod numerem 0000238157, NIP: 6782955844, REGON: 120080865.
 2. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane na następujących podstawach prawnych
  i w następujących celach:

  1. dla potrzeb realizacji procesu sprzedaży i wykonania zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO),
  2. dla potrzeb realizacji procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. dla potrzeb archiwizacji (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, które są prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6, ust. 1 lit. f RODO).
 3. Dane osobowe Klientów będą przekazywane wyłącznie firmom spedycyjnym oraz operatorom pocztowym, w przypadku gdy dostawa/odbiór/wysyłka będzie realizowana przez te podmioty na rzecz danego Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez następujące okresy:

  1. dane dot. realizacji procesu sprzedaży - przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym dokonano sprzedaży,
  2. dane dot. realizacji procesu reklamacji - 5 lat od momentu rozpatrzenia reklamacji,
  3. w celach archiwalnych - przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
  4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - przez okres niezbędny do realizacji tego celu.
 5. Klient posiada prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprawdzenia, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania. Klient posiada również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania i przenoszenia jego danych.
 6. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych
  w dowolnym momencie.
 7. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania
  uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.
  Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 9. Informacje w formularzach
  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
 10. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 11. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 12. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  o Edge
  o Internet Explorer
  o Chrome
  o Safari
  o Firefox
  o Opera
  Urządzenia mobilne:
  o Android
  o Safari (iOS)
  o Windows Phone