Sekretariat

Magdalena Kozłecka
sekretariat@koltex.pl
kom. +48 600 070 203

Biuro

koltex@koltex.pl

tel.: 12 411 18 88
tel.: 12 411 19 99

Dział Marketingu

Agnieszka Orzeł
agnieszka@koltex.pl
kom. +48 600 070 210

Dominik Wałaszek
dominik@koltex.pl
kom. +48 600 070 207

Dział Przygotowania Produkcji

KIEROWNIK PRODUKCJI

Piotr Buczak
kom. +48 600 070 200

KOORDYNATOR PRODUKCJI

Michał Łasiński
produkcja@koltex.pl
kom. +48 600 070 214

KIEROWNIK PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Marcin Głowacki
kom. +48 600 070 205

Adres

Koltex BM Sp. z o.o.
Rozrywka 45,
31-419 Kraków

Mapka dojazdu​

Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000238157
Kapitał wpłacony 100 000 zł, Kapitał zakładowy 100 000 zł
NIP 678-29-55-844, REGON 120080865