SEKRETARIAT:

Magdalena Kozłecka
sekretariat@koltex.pl
kom. +48 600 070 203

BIURO:
koltex@koltex.pl

DZIAŁ MARKETINGU:

Emil Mazur
emil@koltex.pl
kom. +48 600 070 207

Karolina Sojka
karolina@koltex.pl
kom. +48 600 070 210

Agnieszka Orzeł
agnieszka@koltex.pl
kom. +48 600 070 209

DZIAŁ PRZYGOTOWANIA
PRODUKCJI:

KIEROWNIK PRODUKCJI
Piotr Buczak
kom. +48 600 070 200

KOORDYNATOR PRODUKCJI
Michał Łasiński
produkcja@koltex.pl
kom. +48 600 070 214

ADRES:

Koltex BM
Rozrywka 45,
31-419 Kraków

Mapka dojazdu

Wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem KRS 0000238157
Kapitał wpłacony 100 000 zł, Kapitał zakładowy 100 000 zł
NIP 678-29-55-844, REGON 120080865